Tjänster

Vi erbjuder följande tjänster:

  • Snöröjning av alla sorts tak.
  • Snöröjning av industritak.
  • Istappsborttagning.
  • Snöröjning och sandning av alla sorts markytor.
  • Jour och akutuppdrag alla tider på dygnet.

Alla snöröjningsarbeten görs för hand med spadar och andra verktyg.