Priser

Priser utan avtal, per man och per timme. Samtliga priser exklusive moms.

  • Snöröjning av tak. 450kr/tim
  • Istappsborttagning. 450kr/tim
  • Markskottning och sandning. 400kr/tim
  • Snöröjning av industritak. 400kr/tim
  • Jourpris efter kl 18.00 samt helger och röda dagar. 650kr/tim

Inga transportkostnader eller andra kostnader tillkommer. 

Minimum debitering utan avtal är 4/tim.

Privatpersoner erhåller 50% rabatt som vi drar av direkt på fakturan via ROT eller RUT-avdraget.

Hur lång tid tar snöröjning?

Att i förväg uppskatta exakt hur lång tid det tar att röja ett visst område på snö är svårt. Då många olika faktorer spelar in, som snödjupet, om snön är tung eller blöt och om det finns mycket is under snön. Men vi jobbar alltid snabbt och effektivt så ni alltid får valuta för timpriset.