Avtal

För regelbundet arbete under vintern rekommenderar vi att teckna avtal med oss. Alla våra avtalskunder är prioriterade i första hand när det snöar som mest.

Våra olika typer av avtal:

  • Driftavtal. Vi tar över hela ansvaret från bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren för eventuella skador på tredjeman och egendom. Vi står för bevakningen och kommer och genomför snöröjning vid behov.

 

  •  Avropsavtal. Ni står själva för bevakningen och meddelar oss (gör ett avrop) när det är dags för snöröjning. Vi kommer alltid så snart som möjligt och alltid inom 24/timmar efter avrop gjorts.

Inga transportkostnader, bevakningskostnader eller garantisumma tillkommer.

Avtalen kan sen anpassas efter respektive kunds behov.

Kontakta oss via e-post för gratis förslag till avtal: info@snorojningnu.se